Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Jedľové Kostoľany 75
  951 96 Jedľové Kostoľany
 • +421 x 0376338223

Pondelok 8. 3. 2021

Štatistika

Počet návštev: 615895

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránke našej školy

"Spoznávaj svet cez svoj región a skúmaj veci okolo seba."

Novinky

 • Vážení rodičia,

  na základe zriaďovateľa, sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.- 4.ročníka základnej školy, prevádzka školského klubu a zariadenie školského stravovania od 8.3.2021.

  Vstup rodičov do budovy je zakázaný!

  Podmienky nástupu do školy:

  1.Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pri nástupe do školy, je vyžadované každých 7 dní (negatívny test sa odporúča od oboch rodičov, pre zabezpečenie bezpečnejšieho prostredia žiakov v škole v tejto ťažkej situácii)

  2. Žiaci prejdú ranným zdravotným filtrom.

 • Od 8. 3. 2021 prechádza 1. stupeň z dištančnej formy vzdelávania na prezenčnú formu. Školská jedáleň a Školský klub detí budú v prevádzke. V prípade, že žiak nenastúpi do 5 dní na prezenčnú formu vzdelávania, rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 dní. V prípade dlhodobej neúčasti žiaka na prezenčnej forme vyučovania bez ospravedlnenia, rodič nebude mať nárok na pandemickú OČR. Preberané učivo bude žiakom, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie posielané formou domácej úlohy.

  Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý doprevádza dieťa do školy, musí predložiť Čestné vyhlásenie (viď príloha), ktorého súčasťou je aj kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke. Zákonný zástupca, ktorý vykonáva prácu z domu (homeoffice), je tiež povinný vyplniť Čestné prehlásenie.

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  Jarné prázdniny od 1.3. 2021 do 5.3.2021

  O zmenách vzdelávania po jarných prázdninách Vás budeme informovať na webovej stránke.

 • Smútočný oznam

  Aj keď si uvedomujeme, že všetko má svoj koniec, len veľmi ťažko prijímame koniec niečoho, na čom nám záležalo, čo sa nám páčilo, čo sme mali radi a bez čoho si nevieme predstaviť svoj ďalší život. A jedným z tých prípadov je smrť milovanej osoby.

  S hlbokým zármutkom

  oznamujeme všetkým priateľom a známym,

  že nás navždy opustil náš bývalý žiak

  Samko Vician.

  Aj keď už neuvidíme jeho usmiatu tvár,

  nikdy nezabudneme na neúnavného bojovníka,

  chlapca s veľkým srdcom a odhodlaním vzoprieť sa nepriaznivému osudu.

 • Aj napriek zložitej epidemiologickej situácii, bola zrealizovaná súťaž okresného kola GEO v pôvodnom termíne 5.2. 2021, a to online prostredníctvom platformy EduPage.

  Naši žiaci Karol Škrabák a Oskar Bošiak boli úspešní riešitelia.

  Gratulujeme!

 • Zmena návratu žiakov do škôl

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia z uznesenia vlády SR, ktoré sa uskutočnilo 5.2.2021 sa školy v IV.stupni ohrozenia ( čierna zóna), kde je zaradený aj okres Zlaté Moravce nebudú otvárať.

  Naša škola naďalej pokračuje od 8.2 2021 až do odvolania v dištančnom vzdelávaní pre všetkých žiakov.

  O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.

 • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu bude od 8.2.2021 slúžiť ako dokument pre nástup žiaka do školy.

  Prosím rodičov vytlačiť, prečítať,vyplniť a poslať po dieťati do školy.

  Bez tohto dokumentu žiak nemôže absolvovať prezenčné vyučovanie.

  Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

 • Vážení rodičia!

  Na základe rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky je možnosť prejsť na prezenčné vyučovanie v základných školách a v školských kluboch detí od 8. 2. 2021 pre žiakov 1. – 4. roč..

  Podmienkou nástupu na prezenčné vzdelávanie je pretestovanie jedného rodiča žiaka 1. – 4. roč. s negatívnym výsledkom.

 • Vážení rodičia!


  V piatok 29.1.2021 nastal koniec 1. polroka. V školách prebieha dištančné vzdelávanie a s ním súvisí aj odovzdávanie polročnývh výpisov. Tento rok bolo úplne iné, ako je iný aj celý rok. Výpisy sme Vám posielali cez školský informačný systém Edupage elektronicky cez rodičovský mail.

  Návod na stiahnutie výpisu:


 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  uverejnilo rozhodnutie ministra z 26. januára, ktoré obsahuje termíny:

  ✅ na doručenie prihlášky,

  ✅ odoslanie prihlášok riaditeľom,

  ✅ zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, prijatia/ neprijatia,

  ✅ na doručenie rozhodnutia,

  ✅ na potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium,

  ✅ kedy sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

  K rozhodnutiu sú tieto prílohy:

  👉 zoznam odborov,

  👉 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

 • Milí žiaci, je potrebné, aby ste si uvedomili, že dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré sa stále realizuje – len inou formou, na akú ste boli zvyknutí.

  Na základe tohto dôvodu je nevyhnutné, aby ste si v dopoludňajších hodinách plnili svoje školské povinnosti. V čase vyučovania nemôžete byť zastihnutí na prechádzke či nákupe a nemôžete sa venovať ani inej činnosti.

  Pri online vyučovacích hodinách, ktoré sú pre vás povinné, sa riaďte nasledovnými pravidlami:

  • Ráno sa reálne priprav
 • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia pedagogickej rady Vám oznamujeme, že klasifikácia v jednotlivých ročníkoch bude prebiehať nasledovne:

  1.ročník

  • slovné hodnotenie vo všetkých predmetoch,

  2. ročník – 4. ročník

  • predmety MAT, SJL, ANJ, PVO, PRV, VLA, INF, NAV, VYV, PRV klasifikácia známkou,
  • REV, HUV, TSV- budú mať na vysvedčení uvedené absolvoval/neabsolvoval.

  5. ročník – 9. ročník

  • hlavné predmety SJL, ANJ, MAT, FYZ, BIO, DEJ, GEO, CHEM, TECH, OBN a druhý cudzí jazyk RUJ, klasif
 • Od 25. 1. 2021 - do 29. 1. 2021 sa žiaci 1. aj 2. stupňa budú naďalej vzdelávať z domu, vyučovanie bude prebiehať dištančne.

 • Pozri si stránku a pozri si čo hovoria úspešní ľudia o drogách:

  Matej Toth (atlét), Fero Joke (influencer), Viktor Vincze (moderátor), Celeste Buckingham (speváčka), Ondrej Kandráč (muzikant), Marek Slovák (hokejista), Ľubomír Okruhlica (hlavný odborník MZ SR pre adiktológiu).

 • Dištančné vzdelávanie 18.01. - 22.01. 2021

  Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou, vzdelávanie všetkých žiakov I. a II.stupňa pokračuje aj budúci týždeň dištančnou formou. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie na stránkach MŠVVŠ SR.

  Sledujte stránku školy, dokladáme nové informácie.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

 • Vážení rodičia,

  V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania od 11.1.2021 na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu. Prosím do 20.12.2020 zaslať na webovú adresu školy: skolajk@centrum.sk Bližšie informácie Vám poskytnú triedne učiteľky. ďakujem za pochopenie a spoluprácu

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Jedľové Kostoľany 75
  951 96 Jedľové Kostoľany
 • +421 x 0376338223

Fotogaléria