Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Jedľové Kostoľany 75
  951 96 Jedľové Kostoľany
 • +421 x 0376338223

Nedeľa 24. 2. 2019

Štatistika

Počet návštev: 516034

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránke našej školy

"Spoznávaj svoj región, vzdelávaj sa v cudzích jazykoch a tvor s radosťou."

"Spoznávaj svet cez svoj región a skúmaj veci okolo seba."

Novinky

 • TERMÍN

  3. apríl 2019 (streda)

  CIELE TESTOVANIA

  - získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania,

  - porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

  - poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

  TESTOVANÉ PREDMETY

  - matematika,

  - slovenský jazyk a literatúra

  POVOLENÉ POMÔCKY

  - kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

  NEPOVOLENÉ POMÔCKY

 • Jarné prázdniny začínajú 25. 02. 2019 a končia 01. 03. 2019. Nástup do školy je v pondelok 04. 03. 2019.

 • V piatok 15. 2. 2019 sme zažili Deň vedy plný očakávaní a prekvapení. Dvadsaťštyri žiakov našej Základnej školy v Jedľových Kostoľanoch sa na jeden celý deň stalo odborníkmi v oblasti biológie, fyziky a chémie. Návštevníci mohli vidieť, ako vyzerá dvojzávitnica DNA, presvedčili sa, že potraviny na našom trhu majú rozdielnu kvalitu, že elektrina a magnetizmus vedia rozhýbať telesá. Naši žiaci zaujímavo podali informácie o tom, prečo vidíme farebne, ako fungujú optické vlákna a že chémia vie byť voňavá a farebná. Ďakujeme základným školám zo Skýcova a Zlatých Moraviec (ZŠ Mojmírova, ZŠ sv. Don Bosca) aj širšej verejnosti za prejavený záujem a uznanie. Je potešujúce, že dnešní mladí ľudia sa stále vedia nadchnúť pre vedu a vzdelanie.

 • Zaži s nami DEŃ VEDY v piatok 15. 02. 2019 o 15. 00 h v našej škole. Všetci ste srdečne vítaní.

 • Slovenský jazyk a literatúra:

  priemerný počet bodov v rámci školy - 16,1

  priemerný počet bodov v rámci SR - 17,5

  Matematika:

  priemerný počet bodov v rámci školy - 19,3

  priemerný počet bodov v rámci SR - 17,8

 • Polročné prázdniny sa uskutočnia v piatok 01. 02. 2019. Nástup do školy je v pondelok 04. 02. 2019.

 • Dňa 14. 01. 2019 (v pondelok) sa uskutoční triedne rodičovské združenie.

 • Riaditeľka základnej školy praje všetkým svojim zamestnancom, žiakom a rodičom pokojné Vianoce a šťastné vykročenie do nového roku 2019 so splnením všetkých očakávaní v osobnom a pracovnom živote.

 • Vianočné prázdniny začínajú v pondelok 24. decembra 2018 a trvajú do 7. januára 2019. Nástup do školy je v utorok 8. januára 2019.

 • ZŠ v Jedľových Kostoľanoch v spolupráci s OÚ Jedľové Kostoľany a MŠ Jedľové Kostoľany Vás pozýva na Vianočnú akadémiu, ktorá sa bude konať dňa 09. 12. 2018 (nedeľa) o 15. 00 h v Kultúrnom dome Jedľové Kostoľany. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5-2018, sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

 • Dňa 20.11.2018 sa v ZŠ Žitavany uskutočnilo postupové kolo vo florbale. Naši žiaci išli na istotu a verili, že sa im podarí vybojovať prvé miesto a postúpiť ďalej. Tento rok to žiaľ nevyšlo. Dnešných víťazov zo ZŠ Žitavany sme porazili a vyhrali nad nimi 4:3, no žiaľ nad Obycami sme prehrali a rozhodlo skóre, ktoré nás do finále neposunulo. Nevadí, športujeme ďalej a už teraz sa tešíme na ďalšie súťaže. Školu reprezentovali: M. Lukáč, R.Ďatko, S. Drienovský, A. Mishko, E. Baláž.

 • Dňa 19.11.2018 sa v CVČ Zlaté Moravce konalo 1.kolo streleckej ligy. Žiaci našej školy nás budú aj tento školský rok reprezentovať a pevne veríme, že si obhája prvenstvo a prinesú zlatý pohár aj tento rok. Strelecká liga má počas školského roka 5 kôl. Reprezentovať nás bude družstvo mladších žiakov: Z. Kakara, S. Lavrincová a A. G. Šabo. Ako jednotlivec bude bojovať sám za seba minuloročný víťaz S. Drienovský. Držíme palce.

 • Jesenné prázdniny začínajú 31. 10. 2018 (streda) a končia 02. 11. 2018 (piatok). Nástup do školy je v pondelok 05. 11. 2018.

 • Tohtoročný 30. október bude jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. Deklaráciou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného československé­ho štátu.

 • Posledný deň pred jesennými prázdninami 29.októbra sme boli na exkurzii vo vedeckom centre Atlantis v Leviciach. Žiaci mali možnosť vyskúšať si, ako fungujú niektoré veci z oblasti fyziky a chémie. Spoznali rôzne interaktívne pomôcky, ktoré si vyskúšali aj v praxi. Deti si užili veľa zábavy v herniach, kde fungovali rôzne hry a atrakcie, využívajúce fyzikálne a chemické javy. Páčilo sa im skryť sa v obrovskej mydlovej bubline, umiestniť guľôčku v strede bludiska, či premiestňovať stavebný materiál pomocou nakladača. Nezabudnuteľný zážitok pre deti bol rituál mumifikácie, kde si dvaja naši žiaci zahrali rolu faraóna a bohyne Maat. Poslednou zastávkou na našej ceste za poznaním boli Brhlovce. Tam sme videli skalné obydlia, vytesané do skál. Nakoniec nasledovala cesta domov s obrovským množstvom nových informácií a malými darčekmi z nákupného centra.

 • Dňa 15.- 21.10. prebiehal na našej škole Týždeň zdravej výživy, počas ktorého sa žiaci aj vyučujúci oboznámili s desatorom zdravej výživy, ktoré sme sa snažili všetci dodržiavať. Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10) sme vyhlásili Deň bez sladkostí a priniesli sme si desiatu bez sladkostí, sladených nápojov a pokúsili sa nejesť sladkosti počas celého dňa. Po skončení akcie si deti v rámci rozhovorov porovnávali, komu sa podarilo lepšie dodržiavať všetky body nášho desatora. V rámci tohto týždňa sme sa zapojili aj do projektu Hovorme o jedle, ktorý je zameraný na zdravú výživu a stravovanie a podnecuje aktívnu účasť (nielen) detí k vhodnému výberu potravín. Témou bolo mlieko a mliečne výrobky. Žiaci robili rôzne aktivity na danú tému. Každé dieťa dostalo mlieko, ktoré zakúpilo rodičovské združenie. Fotografie z akcií si môžete pozrieť vo fotoalbume na stránke školy.

 • V piatok 19. 10. 2018 sa naši žiaci zúčastnili postupového kola v bedmintone v ZŠ Žitavany. Svoje zdatnosti si zmerali so žiakmi z Obýc a Žitavian. Dievčatá aj chlapci odohrali vyrovnané zápasy, ale 2. miesto nestačilo na postup do OK. Školu reprezentovali S. Drienovský, M. Lukáč, B. Drienovská a L. Drienovská. Gratulujeme!

 • Dňa 15. 10. 2018 (pondelok) o 15. 30 h sa uskutoční plenárne a triedne rodičovské združenie.

 • Mesiac október je nádherným farebným obdobím babieho leta. Čaro jesene vedia najviac oceniť deti, ktorým prináša radosť z poznávania jesenných plodov, rozvíja tvorivé myslenie a prispieva ku kladnému vzťahu k životnému prostrediu. 12. október 2018 bol pre žiakov výnimočným dňom, dňom „Tekvičkovej slávnosti“, na ktorú sa veľmi tešili a vopred pripravovali so svojimi rodičmi a kamarátmi. Z tekvičiek vytvorili nádherné diela, ktorými ožil celý školský dvor. Okrem výzdoby všetkých hostí čakali aj chutné pochúťky, ktoré pripravili pani učiteľky. Odborná porota vybrala a ocenila tie najzaujímavejšie tekvičky. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu. Podvečer sme odchádzali domov s prianím, aby sme sa o rok pri podobnej príležitosti opäť stretli.

 • V piatok 5.11. 2018 sa na ihrisku v ZŠ Obyce uskutočnil futbalový turnaj O pohár starostu obce . Bol to 2. ročník, kde medzi sebou bojovali tímy ZŠ Obyce, ZŠ Jedľové Kostoľany, ZŠ Žitavany a ZŠ Topoľčianky. Víťaznú trofej aj s putovným pohárom získalo družstvo ZŠ Žitavany. Naši chlapci si vybojovali krásne 3.miesto. Srdečne gratulujeme!

 • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov našu školu pekne reprezentovali žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, v ktorej si mohli preveriť (nielen) svoje jazykové zručnosti pri riešení netradičných úloh v anglickom, nemeckom, ruskom, a dokonca aj v latinskom jazyku. Pri rovnakej príležitosti sa konala aj súťaž Európsky deň jazykov (kvíz o Európe) na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach, v ktorej naše ôsmačky B. Drienovská, L. Drienovská a R. Ďuriačová získali krásne 2. miesto. V našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami na hodinách anglického jazyka.Fotografie zo všetkých akcií si môžete pozrieť vo fotoalbume na stránke školy.

 • V stredu 26.9.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili cezpoľného behu, ktorý sa uskutočnil v Zlatých Moravciach. Prvá športová súťaž bola pre nás úspešná. Odniesli sme si striebornú medailu, ktorú vybojoval Andrej Mishko a pohár za 2.miesto získali chlapci ako skupina. Našu školu reprezentovali títo športovci : Andrej Mishko, Simon Drienovský a Erik Baláž.

  Žiaci získali cenné skúsenosti a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto zaujímavej športovej disciplíny. Súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • Riaditeľka Základnej školy Jedľové Kostoľany oznamuje všetkým svojim žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8. 00 h slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole a o 9.00 h v základnej škole. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky a písacie potreby.

 • Hodnotenie 1. polroku školského roka

  Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem o vydanie vysvedčenia, aby poslali na vedenie školy písomnú žiadosť o vydanie tohto vysvedčenia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Jedľové Kostoľany 75
  951 96 Jedľové Kostoľany
 • +421 x 0376338223

Fotogaléria